در حال مرور: آندره آغاسی

تنیس مردان
0

آینده تنیس امریکا روشن به نظر نمی‌رسد. اندی رادیک آخرین تنیس‌باز مرد امریکایی بود که فاتح یو اس اوپن شد. پس از او امریکایی‌ها از دور چهارم فراتر نرفتند.