در حال مرور: گائل مونفیس

تنیس جهان
0

تنیس‌فا: به نظر می‌رسد که شاهد عجیب‌ترین گرنداسلم دهه اخیر هستیم. با حذف اندی ماری برابر میشا زورف، امید پایین جدولی‌ها برای قهرمانی افزایش یافته است. نگاهی داریم به ۳ بازی مهم روز هشتم تنیس آزاد استرالیا در بخش مردان.