در حال مرور: تنیس ایران

تنیس ایران
0

در قسمت سوم و پایانی، مجید شایسته از وضعیت مجموعه تنیس انقلاب، چگونگی ترغیب کودکان و نوجوانان به تنیس، تفکر جاری در وزارت ورزش نسبت به تنیس و لزوم تغییر آن صحبت کرد.