در حال مرور: صدف صادق وزیری

تنیس ایران
0

رقابت‌های بین‌المللی تنیس جوانان با تکرار قهرمانی نمایندگان کشورمان به پایان رسید. بهروز کارگران و صدف صادق وزیری در بخش‌های انفرادی پسران و دختران عنوان قهرمانی را کسب کردند.