در حال مرور: تنیس جهان

تنیس مردان
0

آینده تنیس امریکا روشن به نظر نمی‌رسد. اندی رادیک آخرین تنیس‌باز مرد امریکایی بود که فاتح یو اس اوپن شد. پس از او امریکایی‌ها از دور چهارم فراتر نرفتند.

1 75 76 77 78 79 91