در حال مرور: تنیس جهان

تنیس جهان
0

اسطوره‌ی آمریکایی تنیس که اکنون هم به عنوان مربی به میلوش رائونیچ کمک می‌کند و هم کار گزارشگری تنیس را انجام می‌دهد، بار دیگر دیگر تمایل خود را برای کمک به رافائل نادال در سِمت مربی اعلام کرده است.

1 147 148 149