در حال مرور: تنیس زنان

تنیس جهان
0

تنها چند روز از خرده‌گیری اسوتلانا کوزنتسووا در مورد روند برگزاری مسابقات تنیس المپیک ریو نمی‌گذرد، اما این تنیس‌باز روس مجدداً از نحوه برگزاری مسابقات ناراضی است و آن را به باد انتقاد گرفته.