در حال مرور: اسوتلانا کوزنتسووا

تنیس جهان
0

تنیس‌فا: دور گروهی مسابقات فینال تور زنان در کشور سنگاپور امروز با مشخص شدن تکلیف گروه سفید به پایان رسید. در این بازی‌ها، کوزنتسووا علی‌رغم شکست مقابل موگوروسا، صدرنشین گروه شد و رادوانسکا با حذف ِ پلیشکووا به عنوان نفر دوم گروه راهی نیمه‌نهایی شد.

تنیس جهان
0

تنیس‌فا: مسابقات فینال تور زنان در کشور سنگاپور امروز با برگزاری دور اول گروه سفید پیگیری شد. در دو بازی انجام‌شده از این گروه، اسوتلانا کوزنتسووا و کارولینا پلیشکووا با برتری مقابل حریفان خود، گام بلندی برای صعود برداشتند.

تنیس جهان
0

تنها چند روز از خرده‌گیری اسوتلانا کوزنتسووا در مورد روند برگزاری مسابقات تنیس المپیک ریو نمی‌گذرد، اما این تنیس‌باز روس مجدداً از نحوه برگزاری مسابقات ناراضی است و آن را به باد انتقاد گرفته.