نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Grey/Orange

2,100,000 تومان

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Grey/Orange از دو بخش مجزا تشکیل شده و در مجموع می‌تواند 9 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Anthracite/Pink

2,400,000 تومان

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi Anthracite/Pink دارای سه بخش مجزا است و در مجموع می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک مورد نیاز را در آن جای داد.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Black/White

2,400,000 تومان

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi Black/White دارای سه قسمت مجزا می‌باشد و در مجموع می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک مورد نیاز را در آن قرار داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Anthracite/Pink

1,600,000 تومان

کوله تنیس Elite Backpack Anthracite/Pink دارای یک بخش مختص راکت است و در مجموع 2 راکت در آن جای می‌گیرد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل مورد نیاز را قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Navy/Blue

2,400,000 تومان

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi Navy/Blue دارای سه قسمت جداگانه است و مجموعاً می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک مورد نیاز را در آن قرار داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Black/White

1,600,000 تومان

کوله تنیس Elite Backpack Black/White دارای یک بخش مختص راکت است و در مجموع 2 راکت در آن جای می‌گیرد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل مورد نیاز را جای داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Navy/Blue

1,600,000 تومان

کوله تنیس هد Elite Backpack Navy/Blue دارای یک بخش مخصوص راکت است و مجموعاً تا 2 راکت در آن جای می‌گیرد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل مورد نیاز را جای داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Black White

2,100,000 تومان

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Black White از دو بخش مجزا تشکیل شده است و گنجایش 9 راکت را دارد. این محصول هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Grey/Orange

2,400,000 تومان

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi Grey/Orange دارای سه بخش مجزا است و در مجموع می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک مورد نیاز را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Navy Blue 2020

2,100,000 تومان

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Navy Blue 2020 از دو بخش مجزا تشکیل شده و در مجموع می‌تواند 9 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Anthracite Pink

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Anthracite Pink از دو بخش مجزا تشکیل شده و گنجایش 9 راکت را دارد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 6R Combi Anthracite/Pink

ساک تنیس Elite 6R Combi Anthracite/Pink از دو قسمت تشکیل شده است و گنجایش 6 راکت را دارد. دو جیب زیپ‌دار در طرفین این محصول به شما اجازه می‌دهد تا وسایل کوچک خود را در آن قرار دهید.