نمایش 13–24 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

کوله تنیس هد
Elite Backpack Navy/Blue

کوله تنیس هد Elite Backpack Navy/Blue دارای یک بخش مخصوص راکت است و مجموعاً تا 2 راکت در آن جای می‌گیرد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل مورد نیاز را جای داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Grey/Orange 2022

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Grey/Orange 2022 از دو بخش مجزا تشکیل شده و در مجموع می‌توان 9 راکت را در آن قرار داد. این ساک دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان دیگر وسایل مورد  نیاز در آن جای داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Black/White 2022

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Black/White 2022 از دو بخش مجزا تشکیل شده و مجموعاً 9 راکت در آن جای می‌گیرد. این ساک دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان دیگر وسایل مورد نیاز در آن جای داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Grey/Orange 2022

کوله تنیس هد مدل Elite Backpack Grey/Orange 2022 دارای یک بخش پددار مخصوص راکت است و می‌توان تا ۲ راکت در آن جای داد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل دیگر مورد نیاز را قرار داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Black/White 2022

کوله تنیس Elite Backpack Black/White 2022 دارای یک بخش پددار مخصوص راکت است و در مجموع 2 راکت در آن جای می‌گیرد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل دیگر را قرار داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Blue/Navy 2022

کوله تنیس Elite Backpack Elite Backpack Blue/Navy 2022 دارای یک بخش پددار مخصوص راکت است و می‌توان تا ۲ راکت در آن جای داد. در بخش اصلی این محصول هم می‌توان وسایل دیگر را قرار داد.

کوله تنیس هد
Elite Backpack Grey/Navy yellow 2019

کوله تنیس Elite Backpack Grey/Navy yellow 2019 دارای یک بخش مخصوص است و در مجموع می‌توان 2 راکت را در آن قرار داد. هم‌چنین در این کیف جیب‌هایی طراحی شده که وسایل کوچک مورد نیاز به راحتی در آن قرار می‌گیرد. در طرفین این کیف دو جیب برای نگه‌داری وسایل کوچک نیز وجود دارد. بند‌های قابل تنظیم این کوله حمل آن را آسان می‌کند.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Black/Red

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi دارای سه بخش مجزا است و در مجموع می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن جای داد.

ساک تنیس هد
Elite 12R Monstercombi Grey/Neon Yellow

ساک تنیس Elite 12R Monstercombi دارای سه بخش مجزا است و در مجموع می‌تواند 12 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک مورد نیاز را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 9R Supercombi Grey/Neon Yellow 2019

ساک تنیس Elite 9R Supercombi Grey/Neon Yellow 2019 دارای دو بخش مجزا است و در مجموع می‌تواند 9 راکت را در خود جای دهد. این ساک هم‌چنین دو جیب در قسمت بیرونی خود دارد که می‌توان وسایل کوچک را در آن قرار داد.

ساک تنیس هد
Elite 3R Pro Grey/Neon yellow 2019

با ساک تنیس Elite 3R Pro Grey/Neon yellow 2019 که از یک بخش تشکیل شده می‌توان وسایل ضروری خود را به زمین برد. دو جیب زیپ‌دار در طرفین این محصول به شما اجازه می‌دهد تا وسایل کوچک خود را در آن قرار دهید. این محصول در مجموع می‌تواند 3 راکت را در خود جای دهد.

ساک تنیس هد
Elite 6R Combi Grey/Neon yellow 2019

ساک تنیس Elite 6R Combi Grey/Neon yellow 2019 از دو بخش تشکیل شده و در مجموع می‌تواند 6 راکت را در خود جای دهد. دو جیب زیپ‌دار در طرفین این محصول به شما اجازه می‌دهد تا وسایل کوچک خود را در آن قرار دهید.