از طریق فرم زیر می‌توانید نسبت به ثبت شکایت خود در خصوص خدمات فروشگاه تنیسفا اقدام نمایید.